Good Solution to

Your Business

Needs

Product & Solution

Managed Security Service คือ การเฝ้าดูแลความปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้องค์กรของคุณตลอด 24 ชั่วโมง ในทุกขณะที่คุณดำเนินธุรกิจในโลกออนไลน์ หากมีเหตุการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคาม หรือมีผลกระทบ ณ จุดต่าง ๆ ภายในองค์กรของคุณ เราจะสามารถตรวจสอบ ป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนอง พร้อมรายงานให้คุณทราบได้อย่างอย่างรวดเร็ว โดยมาตรการรับมือและโต้ตอบอย่างทันท่วงที

Cloud Workload

ระบบรักษาความปลอดภัย

Cloud Workload หมายถึง ความปลอดภัยบนระบบ Cloud โดยการนำเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ป้องกัน Cloud ในระดับ Workload หรือ Instant โดยเฉพาะ เพื่อทำการตรวจสอบ ป้องกัน และเฝ้าระวังภัยคุกคาม รวมถึงปกป้องแอปพลิเคชัน ข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐาน ที่อยู่ในระบบ Cloud ให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามข้อกำหนดที่ได้กำหนดไว้

Data Security

ระบบรักษาความปลอดภัยบนข้อมูล

Data Security หมายถึง ความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานสากลหรือตามที่กฎหมายกำหนด จัดทำขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลสำคัญ โดยใช้วิธีการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อรับรองความปลอดภัยทางด้านข้อมูล ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Gateway Security

ระบบรักษาความปลอดภัยบนเกตเวย์

Gateway Security หมายถึง ความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย จากการเข้าถึงระหว่างภายนอกสู่ภายใน หรือ ภายในสู่ภายนอก หรือระหว่างภายในด้วยกันเอง โดยควบคุมการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยทั้งในด้านข้อมูลและทรัพย์สิน

Endpoint Security

ระบบรักษาความปลอดภัยบนอุปกรณ์ปลายทาง

Endpoint Security หมายถึง ความปลอดภัยที่เครื่องลูกข่าย อาทิเช่น แล็ปท็อป แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ที่ใช้อินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์ไร้สายอื่น ๆ โดยเทคโนโลยีนี้ จะเข้ามาช่วยตรวจสอบ ป้องกันอุปกรณ์เหล่านี้จากภัยคุกคามทางไซเบอร์

Email Security

ระบบรักษาความปลอดภัยบนอีเมล

Email security หมายถึง ความปลอดภัยที่เกิดจากการโจมตีทางไซเบอร์ผ่านช่องทาง email โดยมีการป้องกันกล่องจดหมายขาเข้าที่เป็นอันตราย ปกป้องโดเมนจากการปลอมแปลง หยุดการโจมตีแบบฟิชชิ่ง ป้องกันการฉ้อโกง บล็อกการส่งมัลแวร์ กรองสแปม และใช้การเข้ารหัสเพื่อปกป้องเนื้อหาของอีเมลจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต.

Security Information and Event Management

ระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์

Security Information and Event Management หมายถึง ระบบสำหรับทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลด้าน Security ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Log, Event, Flow หรืออื่นๆ เพื่อนำมาจัดเก็บ, เปลี่ยนรูปแบบ, ตรวจสอบ, วิเคราะห์, แสดงผล, แจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือการโจมตีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยที่จะช่วยให้ธุรกิจองค์กรสามารถตรวจสอบเหตุการณ์การโจมตีที่เกิดขึ้นในเชิงลึก เพื่อระบุถึงสาเหตุ, ความเสียหาย และความเสี่ยงได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น

Server Security

ระบบรักษาความปลอดภัย บนเซิร์ฟเวอร์

Server security หมายถึง ความปลอดภัยที่เครื่องแม่ข่าย อาทิเช่น Web Server, AD Server, File Share Server เป็นต้น เพื่อป้องกันอุปกรณ์เหล่านี้จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น การขโมยข้อมูล, การเรียกค่าไถ่ข้อมูล รวมไปถึง การขโมยสิทธิของบัญชีผู้ใช้งาน ฯลฯ

Web Security

ระบบรักษาความปลอดภัยบนเว็บไซต์

Web Security หมายถึง ความปลอดภัยที่ Web Application เป็นการรักษาความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน โดยการใช้ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ เทคนิคต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบและพัฒนา การนำไปใช้งาน การตรวจสอบความถูกต้อง และการบำรุงรักษา เพื่อให้การใช้งานแอปพลิเคชันมีความปลอดภัยสูงสุดและป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์

Compare product
0/4
Remove all
Compare